Hot News :

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 1/2565

วันอังคาร, 31 พฤษภาคม 2565 14:20

31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 นายกำพล สายลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา การเปลี่ยนแปลงคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการดูแล ระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ประจำปี 2564 เพื่อขอใช้เงินคงเหลือจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ประจำปี 2564 และเพื่ออนุมัติเงินสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ