สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.ห้วยขะยุง จัดโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ณ สามแยกโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 04-01-2565 ] Hits:36

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/2564

28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 นายถาวร ผาวันดี กำนันตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

[ 28-12-2564 ] Hits:30

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสมสวย คำอู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

[ 28-12-2564 ] Hits:57

ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2564

5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. อบต.ห้วยขะยุง โดยนางสาวกัญณภัทร จูมพระบุตร หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล อบต.ห้วยขะยุง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

[ 05-12-2564 ] Hits:48

 1. การเงินการคลัง
 2. ราคากลาง
 3. จัดซื้อจัดจ้าง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

การปฏิสัมพันธ์

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ