Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ

มอบเสื้อสะท้อนแสงเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ฯ สภ.ห้วยขะยุง

20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายกำพล สายลาด นายกองค์การส่วนตำบลห้วยขะยุง/ประธาน กต.ตร.สภ.ห้วยขะยุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัดองค์การส่วนตำบลห้วยขะยุง มอบเสื้อสะท้อนแสง จำนวน 10 ตัว ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจ/จราจร สภ.ห้วยขะยุง

[ 20-06-2565 ] Hits:10

มอบพัสดุอุปกรณ์เพื่อผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายกำพล สายลาด ประธานอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุงพร้อมด้วย นายธีระพล ลัทธะโล ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัดองค์การส่วนตำบลห้วยขะยุง ร่วมมอบพัสดุอุปกรณ์ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

[ 20-06-2565 ] Hits:8

ฝึกอบรมทำผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง

6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายกำพล สายลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดฝึกอบรมการทำผีเสื้อ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

[ 06-06-2565 ] Hits:7

ร่วมพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1 มิถุนายน 2565 นายกำพล สายลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง มอบหมายให้ นางสาวศศณัท ศุภกุลวิชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ร่วมพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีตำรวจภูธรห้วยขะยุง ณ ศาลาประชาคมบ้านราษฎร์สำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 01-06-2565 ] Hits:9

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ