ข่าวประชาสัมพันธ์

23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกำพล สายลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

นายกำพล สายลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ขอประกาศว่า องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

12 มกราคม 2566 นายกำพล สายลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายกำพล สายลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง มอบหมายให้ นายธีระพล ลัทธะโล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้บริหาร ปลัด รองปลัด พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการสำรวจความคิดเห็นและประชาพิจารณ์การดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ของเทศบาลตำบลแสนสุข ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

13 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายกำพล สายลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานในการประชุมประชาคมผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี พ.ศ.2565 ณ โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกำพล สายลาด ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอวารินชำราบ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

นายกำพล สายลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง จัดโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ณ สามแยกโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 นายถาวร ผาวันดี กำนันตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 22

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ