ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุ่งดอกกระดุมเงินหรือทุ่งดอกมณีเทวาเป็นแหล่งดอกไม้เกิดตามธรรมชาติ เกิดอยู่ในบริเวณที่สาธารณประโยชน์หนองหัวลุง ตั้งอยู่บ้านสนามชัย หมู่ 10 ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ประมาณ 381 ไร่ เคยเป็นสนามบินในสมัยสงครามโลกที่ 2 ทหารอเมริกันนำเครื่องบินมาลงจอด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

จากพื้นที่ทุ่งโล่ง ก็จะกลายเป็นทุ่งดอกกระดุมเงินจำนวนมากออกดอกผลิบาน สีขาวนวลสวยงาม บนท้องทุ่งกว้างใหญ่ นับเป็นความงามอันเกิดจากธรรมชาติสรรค์สร้าง ดูคล้ายกับมีพรมสีขาวนวลขนาดใหญ่มาปูประดับไว้ นอกจากนี้ในทุ่งดอกกระดุมเงินจะมีแมลงเต่าทองบินมาตอมบนดอกกระดุมเงินช่วยสร้างสีสันให้มีเสน่ห์น่าชมยิ่งขึ้น สำหรับการเดินทางให้เริ่มต้นที่ ถนนเส้น 226 สี่แยกบายพาสศรีสะเกษ (ขาออก) ตรงมาเรื่อยๆจนจะเข้าเขตตำบลห้วยขะยุง ก่อนถึงซุ้มประตูเมือง จะมีทางแยกเล็กๆ ให้เลี้ยวซ้าย (มีป้ายบอก) แล้วตรงไปเรื่อยๆ ประมาณ 2.8 ก.ม. ก็จะพบทุ่งกว้างอยู่ด้านขวามือค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ 045-431458

25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น อบต.ห้วยขะยุง นายกำพล สายลาด นายกอบต.ห้วยขะยุง นำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้างอบต.ห้วยขะยุง จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) แนวทางประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี” ระยะที่ 2 ณ. ถนนห้วยขะยุง (หน้าบ้านประธานสภา อบต.) – น้ำเที่ยง (วัดบ้านน้ำเที่ยง) ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

โดยมี ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้างอบต.ห้วยขะยุง เทศบาลตำบลห้วยขะยุง โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง หน่วยงานในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) นักเรียน รวมทั้งประชาชนตำบลห้วยขะยุง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตามโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) แนวทางประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี” ระยะที่ 2

23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายกิตติชัย ไพกะเพศ เป็นประธานประชุมสภาอบต.ห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยขะยุง

โดยมี สมาชิกสภา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล อบต.ห้วยขะยุง ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อรายงานผลการติตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเพื่อพิจารณาหารือข้อราชการอื่น ๆ

17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางวราพันธ์ ทาประจิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธีระพล ลัทธะโล รองนายกอบต.ห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส เข้าใจเรื่องเพศ เรียนรู้ป้องกันเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยขะยุง

ซึ่งคณะวิทยากรจากรพ.วารินชำราบ (กลุ่มสะเดาหวาน) โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียน เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ จำนวน 40 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง เสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็ก มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ในสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับเด็ก เยาวชนไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข

23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 นางวราพันธ์ ทาประจิต ปลัดอบต.ห้วยขะยุง พร้อมด้วยนางสาวศศณัท ศุภกุลวิชัย รองปลัดอบต.ห้วยขะยุง พนักงานส่วนตำบล อบต.ห้วยขะยุง รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร ตลอดจนประชาชนตำบลห้วยขะยุง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวอำเภอวารินชำราบทุกหมู่เหล่าที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังมีข้าราชการทุกภาคส่วน ตัวแทน ผู้นำ กลุ่ม องค์กรต่างๆ ในท้องที่อำเภอวารินชำราบ ตลอดจนพ่อค้าประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

และเวลา 09.30 นายกำพล สายลาด นายกอบต.ห้วยขะยุง นำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่อบต.ห้วยขะยุง รวมทั้ง หน่วยงานราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และจิตอาสาพระราชทานตำบลห้วยขะยุง ตำบลบุ่งหวาย ตำบลท่าลาด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ สถานีรถไฟห้วยขะยุง ตำบลห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน

16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายกำพล สายลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง นำผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้างอบต.ห้วยขะยุง ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน

13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายกำพล สายลาด นายกอบต.ห้วยขะยุง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงาน อบต.ห้วยขะยุง รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร ตลอดจนประชาชนตำบลห้วยขะยุง ร่วมพิธีบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายบังคมต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พิธีวางพวงมาลา และเวลา 18.00 น.ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

โดยนายอุดมศักดิ์ นวลศิริ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีข้าราชการทุกภาคส่วน ตัวแทน ผู้นำ กลุ่ม องค์กรต่างๆ ในท้องที่อำเภอวารินชำราบ ตลอดจนพ่อค้าประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ