ข่าวประชาสัมพันธ์

16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายกำพล สายลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง นำผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้างอบต.ห้วยขะยุง ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน

13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายกำพล สายลาด นายกอบต.ห้วยขะยุง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงาน อบต.ห้วยขะยุง รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร ตลอดจนประชาชนตำบลห้วยขะยุง ร่วมพิธีบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายบังคมต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พิธีวางพวงมาลา และเวลา 18.00 น.ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

โดยนายอุดมศักดิ์ นวลศิริ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีข้าราชการทุกภาคส่วน ตัวแทน ผู้นำ กลุ่ม องค์กรต่างๆ ในท้องที่อำเภอวารินชำราบ ตลอดจนพ่อค้าประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

14 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในโครงการ”Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”เป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตด้วยสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

โดย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างอบต.ห้วยขะยุง รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. กลุ่ม องค์กรต่างๆ ตลอดจนประชาชนตำบลห้วยขะยุงบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยขะยุง ซึ่งยอดผู้บริจาคโลหิตได้ จำนวน 73 ราย ทั้งนี้เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอและปลอดภัยและเพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพิ่มขึ้นกับความต้องการของผู้ป่วย

     เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง โดย นายกำพล สายลาด นายกฯ นางวราพันธ์ ทาประจิต ปลัดฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมงานบุญมหาสังฆทานตำบลห้วยขะยุง ประจำปี 2563 ณ วัดในตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง โดย นายกำพล สายลาด นายกฯ นางวราพันธ์ ทาประจิต ปลัดฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมฯ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง โดย นายกำพล สายลาด นายกฯ นางวราพันธ์ ทาประจิต ปลัดฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมโครงการค่ายครอบครัวองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ