สำนักปลัด

นางสาวกัญณภัทร จูมพระบุตร

หัวหน้าสำนักปลัด

 


 

พนักงานส่วนตำบล

นางกนกธร สายสุวรรณ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวมุจลินท์ กมลไชย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวพิรุฬห์ภัค โลหะสาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางศิริกาญ มอบมิตร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จ่าเอกลัทธิ บัวทุม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางอปสร พิมพิศาล

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน

สิบเอกปกรณ์ จันทร์ทรง

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ