หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวศศณัท ศุภกุลวิชัย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวศศณัท ศุภกุลวิชัย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 


 

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวกัญณภัทร จูมพระบุตร

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวถนอมศรี เทพดู่

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายธานินทร์ วาดสีดา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายจิรัฏฐ์ โชควิวัฒนวนิช

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ