สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563

17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางวราพันธ์ ทาประจิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

[ 17-11-2563 ] Hits:3

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2563

23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 นางวราพันธ์ ทาประจิต ปลัดอบต.ห้วยขะยุง พร้อมด้วยนางสาวศศณัท ศุภกุลวิชัย รองปลัดอบต.ห้วยขะยุง พนักงานส่วนตำบล อบต.ห้วยขะยุง รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร ตลอดจนประชาชนตำบลห้วยขะยุง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี...

[ 23-10-2563 ] Hits:8

โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส เข้าใจเรื่องเพศ เรียนรู้ป้องกันเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563

21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธีระพล ลัทธะโล รองนายกอบต.ห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส เข้าใจเรื่องเพศ เรียนรู้ป้องกันเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยขะยุง ซึ่งคณะวิทยากรจากรพ.วารินชำราบ (กลุ่มสะเดาหวาน) โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียน เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ จำนวน 40 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง เสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็ก...

[ 21-10-2563 ] Hits:13

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ