ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญด้วยจตุรพิธพรชัย
สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา และสมบูรณ์พูนผลในทุกประการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี