สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ

กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายกำพล สายลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง นำผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้างอบต.ห้วยขะยุง ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน

[ 16-10-2563 ] Hits:9

ตำบลห้วยขะยุงร่วมบริจาคโลหิต

14 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในโครงการ”Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”เป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตด้วยสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างอบต.ห้วยขะยุง รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. กลุ่ม องค์กรต่างๆ ตลอดจนประชาชนตำบลห้วยขะยุงบริจาคโลหิต...

[ 14-10-2563 ] Hits:7

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563

13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายกำพล สายลาด นายกอบต.ห้วยขะยุง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงาน อบต.ห้วยขะยุง รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร ตลอดจนประชาชนตำบลห้วยขะยุง ร่วมพิธีบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายบังคมต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พิธีวางพวงมาลา และเวลา 18.00 น.ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

[ 13-10-2563 ] Hits:8

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ