ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565

วันจันทร์, 22 พฤศจิกายน 2564 13:36

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ได้จัดทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ตรวจสอบรายละเอียด หากรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือการใช้ประโยชน์ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไข ได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องต่อไป

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ