ข่าวกิจกรรม

  งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ลงพื้นที่ออกให้บริการแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ให้กับผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2563 ทั้ง 13 หมู่บ้าน

  28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น. นายกำพล สายลาด นายกอบต.ห้วยขะยุง นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงานและลูกจ้างอบต.ห้วยขะยุง ตลอดจนหน่วยงานราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลห้วยขะยุง ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมประชาวารินชำราบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

  23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายกำพล สายลาด นายกอบต.ห้วยขะยุง นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงานและลูกจ้างอบต.ห้วยขะยุง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หน้าสำนักงานอบต.ห้วยขะยุง

  21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00น. พัฒนากรอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับ อบต.ห้วยขะยุง ประชุมคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ(ก.บ.ต.)ห้วยขะยุง ณ.ห้องประชุมอบต.ห้วยขะยุง

  17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. อบต.ห้วยขะยุงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง จัดโครงการป้องกันฟันผุในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนประจำปี 2563 โดยนายกำพล สายลาด นายอบต.ห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมอบต.ห้วยขะยุง

  16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกำพล สายลาด นายกอบต.ห้วยขะยุง ร่วมการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยขะยุง

  1 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขะยุงตก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ได้ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองผู้ที่มาส่งบุตรหลาน

บริจาคโลหิต

  1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบและโรงพยาบาลวารินชำราบ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โดยนายกำพล สายลาด นายกอบต.ห้วยขะยุง นำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างอบต.ห้วยขะยุง รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. กลุ่ม องค์กรต่างๆ ตลอดจนประชาชนตำบลห้วยขะยุงบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยขะยุง

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 15

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ