แบบแจ้งความประสงค์ขอปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

วันพุธ, 20 ตุลาคม 2564 14:50

แบบแจ้งความประสงค์ขอปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ผู้รับสมัครเลือกตั้งฯ ที่มีความประสงค์ปิดประกาศฯ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดาว์นโหลดเอกสาร พร้อมทั้งกรอกแบบแจ้งความประสงค์ฯแล้วนำส่งแบบแจ้งประสงค์ฯได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ