ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

วันอังคาร, 02 พฤศจิกายน 2564 11:26

2 พฤศจิกายน 2564 อบต.ห้วยขะยุงดำเนินการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เขตเลือกตั้งที่ 1-13

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง หรือ ณ หน่วยเลือกตั้ง ที่ท่านมีสิทธิเลือกตั้ง หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ