ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

วันศุกร์, 25 ธันวาคม 2563 14:09

23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายกิตติชัย ไพกะเพศ เป็นประธานประชุมสภาอบต.ห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยขะยุง

โดยมี สมาชิกสภา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล อบต.ห้วยขะยุง ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อรายงานผลการติตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเพื่อพิจารณาหารือข้อราชการอื่น ๆ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ