โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส เข้าใจเรื่องเพศ เรียนรู้ป้องกันเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธ, 21 ตุลาคม 2563 10:19

21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธีระพล ลัทธะโล รองนายกอบต.ห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส เข้าใจเรื่องเพศ เรียนรู้ป้องกันเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยขะยุง

ซึ่งคณะวิทยากรจากรพ.วารินชำราบ (กลุ่มสะเดาหวาน) โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียน เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ จำนวน 40 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง เสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็ก มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ในสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับเด็ก เยาวชนไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ