โครงการป้องกันและมีแผนรองรับเมื่อเกิดอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขะยุงตก ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์, 10 กุมภาพันธ์ 2566 13:33

10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายกำพล สายลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและมีแผนรองรับเมื่อเกิดอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขะยุงตก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขะยุงตก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

โดยวิทยากรให้ความรู้เรื่องอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัยรูปแบบต่างๆ การใช้แผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ระงับเหตุและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติการซ้อมและใช้แผนป้องกันอัคคีภัย ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็กผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองเด็ก พนักงานจ้าง และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง จำนวน 150 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการป้องกันและการเอาตัวรอดหากเกิดอัคคีภัย มีความรู้และทักษะในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีกรอบแนวทางปฏิบัติหากต้องเผชิญเหตุอัคคีภัย

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ