โครงการสำรวจความคิดเห็นและประชาพิจารณ์การดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลตำบลแสนสุข

วันพุธ, 18 มกราคม 2566 11:24

18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายกำพล สายลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง มอบหมายให้ นายธีระพล ลัทธะโล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้บริหาร ปลัด รองปลัด พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการสำรวจความคิดเห็นและประชาพิจารณ์การดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ของเทศบาลตำบลแสนสุข ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

นอกจากนี้ยังมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยขะยุง ร่วมประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งที่ประชาพิจารณ์มีมติไม่เห็นด้วยในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ