Hot News :

โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ประจำปี 2565

วันพุธ, 27 กรกฎาคม 2565 11:10

27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกำพล สายลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง

ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย หญิงตั้งครรภ์และอสม. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ หญิงตั้งครรภ์ ให้ความรู้ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายในตำบล มีส่วนร่วมในการดูแลและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และเด็กอายุ 0-2 ปี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ มีสติปัญญาและพัฒนาการสมวัย ในช่วง1,000 วันแรกของชีวิต ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็ก ส่งเสริมให้เด็กสูงดีสมส่วน สร้างเด็กไทยให้มีความพร้อมใน 4 ด้าน เพื่อเป็นการเตรียมสมอง ร่วมกับ การพัฒนาทักษะของเด็ก

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ