Hot News :

ร่วมพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพุธ, 01 มิถุนายน 2565 14:49

1 มิถุนายน 2565 นายกำพล สายลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง มอบหมายให้ นางสาวศศณัท ศุภกุลวิชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ร่วมพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีตำรวจภูธรห้วยขะยุง ณ ศาลาประชาคมบ้านราษฎร์สำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตำบลห้วยขะยุง ตำบลท่าลาด ตำบลบุ่งหวาย ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนในการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ