ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/2565

วันจันทร์, 18 เมษายน 2565 14:05

18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 นางสาวศศณัท ศุภกุลวิชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารวบรวมข้อมูล/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ