วันจันทร์, 07 มกราคม 2562 13:28

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษียื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีทุกท่าน

                      ยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2562

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2562

2. ภาษีบำรุงท้องที่ เดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2562

3. ภาษีป้าย เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562

4. ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ก่อนวันหมดอายุ

...ติดต่อสอบถามและชำระภาษีได้ที่...

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ห้วยขะยุง 

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4543-1458

 

 

                    "ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง"

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ