ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

  มีนาคม-เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รณรงค์การป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ 

ซึ่งมีการแจกหน้ากากผ้า รวมทั้งแจกสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเสี่ยง หน่วยงานในพื้นที่และประชาชน

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ