ทำหน้ากากผ้าป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

  มีนาคม-เมษายน 2563 พนักงานอบต.ห้วยขะยุง หน่วยงานในพื้นที่ และชุมชนในเขตอบต.ห้วยขะยุง ร่วมกันทำหน้ากากผ้า 

เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อโรค หน่วยงานในพื้นที่  และประชาชนในตำบล ทั้งนี้เพื่อลดการเกิดและการระบาดของโรคติดต่อในชุมชนและตำบลห้วยขะยุง         

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ