ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

  15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกิตติชัย ไพกะเพศ เป็นประธานประชุมสภาอบต.ห้วยขะยุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง  

โดยมี สมาชิกสภา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล อบต.ห้วยขะยุง ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561-เดือนกันยายน พ.ศ.2562) และเพื่อหารือข้อราชการอื่น ๆ 

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ