โครงการอบรมแกนนำอาสาสมัครประจำครอบครัว(อ.ส.ค.) ตำบลห้วยขะยุงรุ่นที่2 ปี 2562

  24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายกำพล สายลาด  นายอบต.ห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำอาสาสมัครประจำครอบครัว(อ.ส.ค.) ตำบลห้วยขะยุงรุ่นที่2 ปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง 

ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ อสม. ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และสามารถดูแลตัวเองและบุคลในครอบครัวได้ รวมทั้งสร้างความเข็มแข็งของกำลังคนด้านสุขภาพเครือข่ายภาคประชาชน

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ