กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ถนนสายวัฒนธรรมตำบลห้วยขะยุง

  19 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายกำพล สายลาด นายกอบต.ห้วยขะยุง นำผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาอบต.ห้วยขะยุง โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา เทศบาลตำบลห้วยขะยุง หน่วยงานในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) จิตอาสา ตลอดจนประชาชนตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันทำความสะอาด กำจัดสิ่งปฏิกูล เก็บขยะ ริดรอนกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ตามถนนสายวัฒนธรรมตำบลห้วยขะยุง (โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา-ป้อมตำรวจ)  

ทั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักสะอาดและรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาตำบล ท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ