โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขะยุงตก ประจำปีการศึกษา2562

  30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกำพล สายลาด นายกอบต.ห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขะยุงตก ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขะยุงตก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง  

โดยวิทยากรให้ความรู้จากเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก เด็กปฐมวัย และพนักงานจ้างอบต.ห้วยขะยุง จำนวน 125 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัยในรูปแบบต่างๆ การใช้แผนป้องกันอัคคีภัยและระงับเหตุอัคคีภัยได้ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยอย่างถูกวิธี รวมทั้งให้เด็กปฐมวัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ