โครงการสุขภาพดีวิถีไทย ด้วยสมุนไพรไทย ปีงบประมาณ2562

  29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกำพล สายลาด  นายอบต.ห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดโครงการสุขภาพดีวิถีไทย ด้วยสมุนไพรไทย ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง 

ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ อสม. และการปฏิบัติจริงเพื่อนำสมุนไพรในชุมชนมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งรักษาโรคได้ ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในท้องถิ่น และรู้จักเลือกสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจำวัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ