โครงการการตรวจสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง ปี 2562

  21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกำพล สายลาด นายกอบต.ห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดโครงการการตรวจสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง ปี 2562  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง 

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง โดยวิทยากรมาให้ความรู้ จากสำนักงานสาธารณสุขวารินชำราบ ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงและประชาชนตำบลห้วยขะยุง จำนวน 100 คน ทั้งนี้เพื่อให้ อสม. เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงและประชาชนมีความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สารเคมี รวมทั้งมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ