โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอบรมสัมมนาอาชีพให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ 2562

  23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกำพล สายลาด นายกอบต.ห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอบรมสัมมนาอาชีพให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยขะยุง

ซึ่งเป็น (หลักสูตรการถนอมอาหารการทำไส้กรอกและการทำกระเป๋าใส่โทรศัพท์) โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไปในตำบลห้วยขะยุง  จำนวน  40  คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ