โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562

  22 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. นายธีระพล  ลัทธะโล รองนายกอบต.ห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยขะยุง 

ซึ่งคณะวิทยากรจาก สภ.ห้วยขะยุง โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียน เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ จำนวน 60 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ถึงปัญหาและพิษภัยยาเสพติด รู้เท่าทันภัยยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็ก เยาวชน และเกิดเครือข่าย รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพ ทักษะทางความคิด

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ