ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.ห้วยขะยุง

 23 กรกฎาคม 2562  เวลา 10.00 น. นายกำพล สายลาด ประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.ห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง   

ทั้งนี้เพื่อรายงานสถานะทางการเงินของ กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ห้วยขะยุง เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา รายงานผลงานการดำเนินงานของศูนย์ดูแลต่อเนื่องและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสตำบลห้วยขะยุง และเพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.ห้วยขะยุง ประจำปีงบประมาณ2562

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ