Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต.ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั…

23-02-2558 Hits:3

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

23-02-2558 Hits:13

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560

12-07-2559 Hits:21

 สื่อมวลชน ถ่ายทำประชาสัมพันธ์“ทุ่งดอกกระดุมเงิน”ห้วยขะยุง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

สื่อมวลชน ถ่ายทำประชาสัมพันธ์“ทุ่งดอกกระดุมเงิน”ห้วยขะยุง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชา…

23-02-2558 Hits:19

เชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสกับความงดงามของทุ่งดอกกระดุมเงินหรือทุ่งดอกมณีเทวาที่ห้วยขะยุง

เชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสกับความงดงามของทุ่งดอกกระดุมเงินหรือทุ่งดอกมณีเทวาที่ห้วยข…

15-12-2560 Hits:24

ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสต…

14-12-2560 Hits:23

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 46.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 20%

Total votes: 15
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
  • คู่มือประชาชน
ข่าวสารการเปิดสอบฯ
 
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
ทุ่งดอกกระดุมเงิน

ทุ่งดอกกระดุมเงิน

วัดบ้านท่าเมืองใหม่

วัดบ้านท่าเมืองใหม่

 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง

สถานีตำรวจภูธรห้วยขะยุง

สถานีตำรวจภูธรห้วยขะยุง

สถานีรถไฟห้วยขยุง

สถานีรถไฟห้วยขยุง

เห็ดนางฟ้าภูฏาน

เห็ดนางฟ้าภูฏาน

ข่าอ่อน

ข่าอ่อน

แตงโม

แตงโม

กระเช้าเถาวัลย์

กระเช้าเถาวัลย์

 
ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง