Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
>
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต.ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
 ร่วมการประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบลห้วยขะยุง ครั้งที่ 20/2560

ร่วมการประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการหมู่บ้าน ตำ…

06-11-2560 Hits:5

ร่วมกิจกรรม อำเภอวารินชำราบ ปลอดกล่องโพม และถุงพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2560

ร่วมกิจกรรม อำเภอวารินชำราบ ปลอดกล่องโพม และถุงพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2560

03-11-2560 Hits:6

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้ง…

01-11-2560 Hits:6

 ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ พร้อมด้วย ท่านรองผู้ว่าราชการฯ ะยุง นายเธียรชัย พุทธรังษี

ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ พร้อมด้วย ท่านร…

31-10-2560 Hits:6

 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดวารินทราราม

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิน…

26-10-2560 Hits:6

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรา…

23-10-2560 Hits:37

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 46.7%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 20%

Total votes: 15
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
  • คู่มือประชาชน
ข่าวสารการเปิดสอบฯ
 
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
ทุ่งดอกกระดุมเงิน

ทุ่งดอกกระดุมเงิน

วัดบ้านท่าเมืองใหม่

วัดบ้านท่าเมืองใหม่

 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง

สถานีตำรวจภูธรห้วยขะยุง

สถานีตำรวจภูธรห้วยขะยุง

สถานีรถไฟห้วยขยุง

สถานีรถไฟห้วยขยุง

เห็ดนางฟ้าภูฏาน

เห็ดนางฟ้าภูฏาน

ข่าอ่อน

ข่าอ่อน

แตงโม

แตงโม

กระเช้าเถาวัลย์

กระเช้าเถาวัลย์

 
ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยขะยุง